Ole Brum

VELKOMMEN TIL OLE BRUM!

Vi gleder oss til å bli kjent med barnet og dere. Når dere kommer i barnehagen til tilvenning, vil dere bli tatt imot av en voksen som er deres primærkontakt.

De voksne på avdelingen er:
Pedagogisk leder: Sara Skaug  
Pedagog: Ilona Broka Wallevik 
Assistent: Torunn Gulbrandsen/ Pedagog Heidi Berg
Barn-og ungdomsarbeider: Vegard Løvf
Lærling: Silje Jensen


Tilvenning:
Når dere kommer til barnehagen vil dere bli møtt av barnets primærkontakt,
som har ansvar for å hjelpe barnet til rette på avdelingen, og følge opp barnet i hverdagen. I den første tiden vil det være primærkontakten som har mest med barnet å gjøre, slik at det knyttes nære bånd mellom dem. Dette er viktig for at barnet skal føle seg trygg i de nye omgivelsene.

De første dagene:
De første dagene er det viktig at mor/far/foresatte er med, og at dagene ikke blir for lange. 1.dag: - Barnet kommer til oppgitt klokkeslett, blir med i leken. ca 1- 11/2 time. 2.dag: - Det blir avtalt første dag når barnet skal komme. Barnet er med i leken/aktiviteten på formiddagen, spiser med oss og er sammen med oss i en kort periode etterpå. Mor/far/foresatte kan forlate avdelingen, men er i nærheten dersom barnet skulle trenge dem. 3.dag: - Barnet kommer på den tiden det normalt vil komme til barnehagen. Mor/far/foresatte kan forlate barnehagen for en kort stund, dette avtales med primærkontakten. Vi ser hvordan det går med barnet,
om det trives og føler seg trygt, og avtaler så videre tilvenning.

Praktiske opplysninger:

Måltider:
Det blir servert 2 måltider i barnehagen. Frokost fra halv 8-8 og lunsj ca. 12.
I tillegg er det frukt på ettermiddagen rundt 15.00.
En dag i uka lager vi noe varmt til lunsj.

Turdag:
Hver mandag går vi på tur/har uteaktiviteter.
Da må du huske matpakke og drikke hjemmefra.
Du kan gjerne ha med frukt og grønt, men ingen søtsaker eller kaker.
Drikke er valgfritt.

Gymsal:
Hver torsdag fra 12.30-13.30 har vi idrettshallen på Hurrød til disposisjon. Hvis det
er noen som skal hente i denne tiden må det skje der;)

Bursdagsfeiring:
Vi markerer bursdager med flagg og krone. Vi har også en bursdagsamling hvor
du er midtpunktet, har bursdagsleker og tegner til bursdagsbarnet.

Ha-med-dag:
Hver fredag er det lov å ha med en leke i barnehgen.
Barna får da leke med leken, og vi har ofte en ”visefremsamling”
hvor hver og en snakker om tingen de har med seg.
Utenom dette er det ikke lov å ha med leker i barnehagen.

Møter:
Vi voksne på Ole Brum vil ha ukentlige planlegging-og evalueringsmøter,
hvor vi hele tiden jobber for å bedre vårt arbeid med barna.
Når vi er på disse møtene vil voksne fra de andre avdelingene se etter våre barn.

Faste skriv:
På hjemmesiden ligger månedsplan med oversikt over hva som skal skje på Ole Brum. Den oppdateres kontinuerlig. Stort sett holder vi oss til planene, men av og til skjer ting som fører til endringer. En gang i måneden, får dere en evaluering på hvordan vi synes måneden har vært, et månedsbrev på mail.

Info.tavla:
Denne henger ved inngangen til avdelingen. Her henger vi daglig opp ny informasjon som er grei og få med seg. HUSK Å TA EN TITT HER!!!

Dette må du ha fast i hylla di:
- min. 2 skift fra innerst til ytterst
- regntøy/gummistøvler
- innesko
Dere må merke tøy og eiendeler med navn.:)


Vi ser frem til et nært og godt samarbeid med dere og håper dere vil trives hos oss. Barnehagens planer og annen informasjon vil dere få av primærkontakten under tilvenningsdagene. Spør om det er noe dere lurer på, og kom gjerne med innspill og ønsker for hvordan vi kan gjøre barnehagedagen bedre for ditt barn og for oss alle!

Hilsen oss på Ole Brum!