Om oss

Velkommen til Bamseby Barnehage!

Bamseby barnehage er en 5 avdelings barnehage med 26 ansatte og
94 barn i alderen 0 – 6 år.
Barnehagen ligger sentralt til mellom Ørebekk og Gressvik sentrum.
Barnehagen benytter seg av de fine friområdene i omegn.
Vi legger stor vekt på barnas individualitet og deres forhold til naturen / miljøet.
Dette gjør vi gjennom tilrettelegging av aktiviteter som barna selv kan velge mellom.
Vi har en egen 5-års klubb hvor vi satser på litt skoleforberedende lek og aktiviteter, samt at de svømmer/bader og har vannlek ca. en gang i måneden ved
Blekkspruten på Rolvsøy.
Offentlig kommunikasjon: Buss Ta kontakt i dag for ytterligere informasjon
vedrørende priser, produkter og tjenester!