Planleggingsdager barnehageåret 2019/2020

Disse dagene har vi planleggingsdager og barnehagen er stengt.

Fredag 16. august 2019.

Mandag 23. desember 2019.

Fredag 27. desember 2019.

Torsdag 02. januar 2020. 

Fredag 22. mai 2020.